Helhetslösningar för byggskyltar

Layout - Produktion - Montage - Belysning

Helhetslösningar för byggskyltar

Layout - Produktion - Montage - Belysning

Byggskyltar - från idé till monterat och klart!

Behöver ni byggskyltar? Vi kan hjälpa er med hela processen så att ni får upp prydliga och tydliga byggskyltar på hyresstativ med bra belysning. På Beweholts har vi över 50 års erfarenhet av byggskyltar. Vår expertis inom området och våra unika helhetslösningar har gjort oss till en av Sveriges ledande aktörer när det kommer till byggskyltning. 

Hos oss får ni hjälp med:

  • Konsultation
  • Layout
  • Produktion
  • Montage
  • Belysning

Kontakta oss idag för offert!

Byggskyltar i Stockholm, Göteborg och Malmö

Vi har flera depåer runt de stora städerna i Sverige och kan sätta upp byggskyltar där ni behöver det. Ni får alltid hjälp av oss att montera skyltarna med kranbil på våra hyresstativ så att det blir ordentligt och säkert utfört. Vi skickar ut skyltarna till den av våra partners som är tillgänglig och närmast så att uppsättningen sker omgående när skylten är klar. 

byggskyltar

Rådgivning kring byggskylt

Behöver ni rådgivning gällande storlek och placering bistår vi er gärna. Vi har mer än 50 års erfarenhet av byggskyltar och empirisk kunskap om vad som fungerar. Våra kunder består mestadels av hyres- och fastighetsföretag, kommuner och byggbolag men även andra aktörer inom bygg. Genom att erbjuda helhetslösningar och bistå kunden med det som önskas har vi lyckats bygga en framgångsrik verksamhet med lojala och återkommande kunder. 

Hör av dig till oss via vårt formulär för offert eller mer information!

Synlig och informativ layout 

På vårt företag har vi en egen originalare och den utrustning och kompetens som behövs för att ta fram en tydlig layout efter de regler och mallar som finns. När det kommer till byggskyltar är det viktigt att man förstår vilken budskapsnivå det gäller och hur man bäst placerar text för att det ska vara lätt att läsa och förstå oavsett om man går, cyklar eller kör förbi skylten. 

Att de som rör sig runt skylten känner sig väl informerade om vad som händer i omgivningen är viktigt för att de ska känna sig inkluderade och trygga med utvecklingen. Vi är flexibla och uppdaterade kring sådant som förtydligar, exempelvis QR-koder. 

Stabil produktion av byggskyltar

För produktionen av skyltarna har vi modern latexteknik med sömnad och öljettering. Våra verktyg och maskiner är pålitliga och vi har kontroll över hela produktionsprocessen. Det borgar för att vi kan sätta och hålla leveransdatum utan problem. Är det bråttom och byggskyltarna behöver sättas upp omgående kan vi snabbt överblicka situationen och ge besked om vi kan påskynda arbetet. Hos oss får ni alltid besked om vad som är möjligt och hur lång tid det kan ta. 

byggskyltar

Montage på hyresstativ

Våra hyresstativ är något som gör oss unika bland andra skylttillverkare. Vi erbjuder montage på stativ med kran vilket gör att beställare får en komplett lösning, hela vägen från ide till uppsatt och klar skylt. Vid byggprojekt är det mycket som behöver överses och hanteras. Att underlätta den här delen av processen för våra kunder känns därför som en naturlig del av vår affärsverksamhet. Vi ser till att monteringen blir utförd på ett säkert och förstklassigt sätt. 

LED-belysning av byggskyltar

För att era skyltar ska synas tydligt under hela dygnet behövs belysning. Sverige är relativt mörkt under halva året och därför behövs de flesta skyltar lysas upp för att förbipasserande ska kunna ta del av budskapet. Vi erbjuder effektiv och miljövänlig LED-belysning av våra byggskyltar så att man kan läsa vad det står oavsett tid på dygnet, året runt. 

Miljövänligt och hållbar produktion

På vårt företag bryr vi oss om människa och miljö. Vi tar ansvar för att återvinna vårt avfall och använda så miljövänliga tekniker som möjligt i den mån det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Kontinuerligt utvärderar och förbättrar vi våra produkter så att miljöpåverkan ska minimeras vid produktion, användning och avyttring. Vi ställer krav på våra leverantörer att ta fram miljövänliga material och utbildar vår personal i miljöfrågor.  

Beställ byggskyltar av oss!