Om oss

Mer än 50 års erfarenhet av byggskyltar

Vårt företag grundades 1965 av John Beweholt. Redan från starten, för mer än 50 år sedan, hade företaget fokus på byggskyltar. Sedan dess har mycket hänt och tekniken har utvecklats i rasande fart. Vi har hängt med och uppdaterat vår kunskap och våra redskap allt eftersom nya maskiner och verktyg blivit tillgängliga. 

Under åren har vi fått lära oss mycket och förvärvat ovärderlig empirisk erfarenhet av att designa, tillverka och montera byggskyltar. Vi är mycket stolta över vår verksamhet och arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra den. 

Kontakta oss om du vill veta mer eller beställa byggskyltar!

Miljöfokus på vårt företag

För oss är miljö och människor mycket viktigt. Vi vill ta vårt ansvar gentemot kommande generationer och har därför tagit fram en miljöpolicy som ska hjälpa oss arbeta långsiktigt med miljöfrågor. Den innehåller flera punkter, bland annat ser vi till att våra anställda får utbildning i miljöfrågor som rör deras område samt att vi försöker minimera uttaget av naturresurser. Vi ser också regelbundet över vår produktion, montering och avyttring så att den sker på ett så miljövänligt sätt som det går utefter de tekniska och ekonomiska möjligheter som finns. 

byggskyltar

Totalentreprenad av byggskyltar!